INTELLIGENTIE

 

Wanneer men op een systematische wijze het zenuwstelsel van spanning ontdoet, wordt men steeds intelligenter. Dat komt doordat het bewustzijn zich verruimt, en daardoor de achterliggende intelligentie de gelegenheid krijgt om zich uit te drukken via ons zenuwstelsel. Ondergetekende heeft een aantal jaren terug verschillende intelligentietests uitgevoerd, waaruit bleek dat ik tot de top 5 van Nederland behoorde qua intelligentie, zo verzekerden mij de experts (na de lagere school wilde men mij naar de L.T.S. sturen, wat ook geen schande was geweest natuurlijk). Ik vertel dit niet om mij op de borst te slaan, maar om aan te geven dat dit voor iedereen mogelijk is. Het is zelfs mogelijk om heel snel superintelligent te worden, hoewel daar enige uitvoerbare randvoorwaarden voor gelden. Zeker wanneer de staat zou meewerken. Een en ander is via vele universitaire onderzoeken allang bewezen. Bewijzen hiervoor zijn door mij te overleggen. Het steeds intelligenter worden ervaart men doordat men steeds helderder van geest word. Men word wakkerder. Net alsof er mist optrekt in je waarneming. De dofheid (vermoeidheid) in je word steeds minder; de scherpte en helderheid qua geest en waarneming steeds meer. Men zal steeds minder slaap nodig hebben, daar ons zenuwstelsel steeds uitgeruster zal worden. Bij volledige Verlichting (100% ontwikkeld bewustzijn-dan is er geen onderbewuste meer) is helemaal geen slaap meer nodig. (In feite is het vrij simpel om duizenden mensen per jaar heel snel superintelligent te laten worden, maar zoals eerder gezegd dan zou de staat mee moeten werken.)